Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Особливості тактики окремих слідчих дій
идеология марксизма

Особливості тактики окремих слідчих дій

Головне обставина, що підлягає встановленню, факт статевого контакту або інших дій сексуальних підозрюваного, який зазнав. Типові ознаки згвалтування і насильницьких дій сексуального характеру докладно викладаються в курсі судової медицини.

Незалежно від характеру злочину негайно вилучається білизна заявниці (заявника) та білизна зазначеного та (або) затриманої особи, проводиться їх медичний огляд з метою фіксації слідів статевого акту або насильницьких дій сексуального характеру, а також тілесних ушкоджень, що свідчать про боротьбу та самооборони. Це можуть бути подряпини, синці, синці, укуси, а також ушкодження одяг (розриви тканини, відсутність гудзиків), сліди трави та грунту на одязі і тілі, сліди накладень волокон одного одягу на інший, помарки крові, сперми, слини, волосся, луски шкіри та ін Всі ці матеріальні сліди виявляються при огляд, як огляді місця події, так і одягу потерпілої (потерпілого) і затриманої особи.

Ознаки психічного насильства не мають матеріального вираження це сліди ідеальні, вивчити їх можна при допиті жертви і насильника. До таких допитів необхідно ретельно готуватися. Слідчий зобов'язаний детально вивчити всі наявні матеріали справи і на цій основі мислення змоделювати обстановку на місці події, характер дій жертви і посягателя.

За всіх обставин слідчому слід усвідомити:

1) що загрожував зробити гвалтівник, кому і яку конкретно шкоду погрожував заподіяти;

2) коли і де мав намір призвести загрозу у виконання (негайно або пізніше);

3) як він висловлював загрозу (кажучи, жестами чи якимось іншим способом);

4) чи була у гвалтівника реальна можливість здійснити погрозу негайно або згодом;

5) погрожував гвалтівник зброєю або предметом, що можуть бути використаним як такого.

Встановлення безпорадного стану потерпілої ще одна важлива обставина по справах даної категорії. Щоб констатувати такий стан, необхідно з'ясувати наступне:

1) усвідомлювала чи жертва сексуального посягання характер того, що відбувається;

2) чи могла чинити опір гвалтівнику. Негативний відповідь хоча б на одне з цих запитань означає, що жертва перебувала в безпорадному стані.

Основний спосіб доказування безпомічного стану жертви комплексна судово-медична і судово-психіатрична експертиза. Вона у справах даної категорії є початковим слідчим дією, тому що зволікання з її призначенням може позбавити наслідок важливих доказів.

Якщо з матеріалів справи вбачається, що безпорадний стан настав жертви в результаті застосування наркотичних засобів, лікарських препаратів, сильнодіючих або отруйних речовин, то властивості та характер їх впливу на організм людини встановлюються судово-медичної і судово-хімічної експертизами, висновки яких слідчий повинен враховувати при оцінці стану жертви сексуального посягання поряд з іншими доказами.

При аналізі обставин зазіхання слідчий повинен пам `ятати, що безпорадний стан зізнається судом лише за такої міри сп` яніння, яка позбавляла жертву можливості чинити опір. У цих випадках перед експертами ставляться наступні питання:

1) чи є в організмі алкоголь і яка давність його ухвалення;

2) якою була ступінь сп'яніння потерпілої (потерпілого) у момент передбачуваного насильства;

3) чи була у потерпілої (потерпілого) можливість з урахуванням її (його) фізичного і психологічного стану усвідомлювати характер вчинюваних над нею (ним) дій, висловлювати свою волю або чинити опір гвалтівнику.

При встановленні безпорадного стану важливу роль мають допити свідків, у яких з'ясовуються обставини жертвою вживання спиртних напоїв або наркотичних засобів, яких саме і в якій кількості, настав в неї безпорадний стан, які ознаки про це свідчили.

Не менш важливим є витребування та вивчення медичної документації про стан здоров'я жертви, якщо до насильства були перенесені які-небудь серйозні захворювання. Ці дії також слід проводить у невідкладному порядку. При затримки із призначенням експертиз, допитів свідків, витребуванням і своєчасним вивченням медичної документації ця діяльність може виявитися безрезультатною для об'єктивного розслідування справ даної категорії.

У виборі тактичних прийомів для отримання криміналістично значущої інформації при допиті необхідно враховувати вікові особливості неповнолітньої або малолітньої потерпілої (потерпілого). Неповнолітні та малолітні зазвичай поверхнево сприймають те, що сталося, часом не здатні тверезо оцінити вчинки людей і при первинному допиті не в змозі докладно та правдиво розповісти про всі обставини вчиненого щодо них посягання. У той же час дитяча безпосередність і простота дозволяють слідчому і психолога відокремити фантазію й елементи брехні в їхніх свідченнях від достовірних даних.

Готуючись до допиту таких потерпілих, насамперед необхідно визначити коло присутніх або беруть участь осіб, де його доцільніше провести (будинки, у виховному закладі, у школі, в кабінеті слідчого або на нейтральній території). До початку допиту бажано мати у своєму розпорядженні об'єктивними даними про користь, особливості характеру, розвиток, схильності до фантазування, поведінку в школі, вдома, взаєминах жертви з запідозреним особою.

Сексуальні посягання, що здійснюються одним з родичів, вихователем, підлітком або групою підлітків, можуть бути разовими, так й неодноразовими по відношенню до одного і до декількох потерпілим. Тому з'ясовуються відомі неповнолітньому або малолітній сексуальні дії стосовно інших дітей. У допиті цієї категорії осіб беруть участь педагог, психолог, законний представник або хто-небудь із повнолітніх родичів.

Вільне виклад для таких свідчень потерпілих переважно питально-відповідної форми. У ході допиту вивчається поведінка неповнолітнього (малолітнього), а його свідчення порівнюються з об'єктивними даними, отриманими в результаті інших слідчих дій. Це дозволяє визначити його відвертість чи скритність, сміливість або боязкість, заляканістю.

Основний спосіб фіксації свідчень допитуваного протоколювання. Проте допит малолітніх і неповнолітніх потерпілих і доцільно свідків фіксувати і за допомогою відеозапису, тому що вона дозволяє відтворювати як смисловий зміст свідчень, особливості інтонації та акценту, так і жестикуляцію, міміку, манеру розповіді. Відеозапис дає можливість отримати не тільки додаткові дані про був допитаний, а й часто виключити потреба в повторних допитах. При наявності свідків-очевидців у них з'ясовуються всі відомі їм обставини сексуального насильства, що вони робили на місці злочину, як проявили себе (надали допомогу, не звернули належної уваги, злякалися і т.п.).

Джерелами інформації про невідомого особі, що вчинила злочин статевий, крім свідків-очевидців служать матеріально-фіксовані та уявні ідеальні сліди, для одержання яких проводяться такі слідчі дії та оперативні заходи:

1) оглядаються місце події, підходи і під'їзди до нього а також околиці;

2) з використанням службово-розшукових собак опрацьовуються сліди приходу і відходу гвалтівника;

3) використовуються можливості агентурного апарату і довірених осіб, що а також загороджувальні заходи, спрямовані на захоплення злочинця;

4) опитуються місцевий населення та інші особи, що знаходилися в районі події;

5) використовуються засоби масової інформації для звернення керівників правоохоронних органів з проханням про сприяння в розкритті злочину і затримання винного;

6) вивчають справи про подібні розкритих і нерозкритих сексуальних зазіханнях;

7) складаються суб'єктивні портрети гвалтівника;

8) для подання допомоги в розкритті неочевидного статевого злочину інформується оперативний і слідчий складу всіх правоохоронних органів як місцевих, так і сусідніх регіонів.

У справах про статеві злочини, як правило, призначаються і проводяться такі експертизи:

а) судово-медична;

б) судово-психологічна;

в) судово-біологічна;

г) криміналістична (трасологічна, балістична, холодної зброї та ін);

д) судово-хімічна;

е) експертиза матеріалів, речовин і виробів.

При затриманні гвалтівників їх обов'язково пред'являють для впізнання як жертву, так і свідкам-очевидцям.

Своєчасне і тактично правильне, з урахуванням ситуації, що склалася по конкретній справі, залучення оперативного складу, фахівців та громадськості до розкриття статевих злочинів є ефективним засобом підвищення якості їх розслідування.

источники сознания философия


Навігація по сайту Розділи сайту