Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Криміналістична характеристика згвалтувань та інших насильницьких дій сексуального характеру
понятие политической идеологии

Криміналістична характеристика згвалтувань та інших насильницьких дій сексуального характеру

Кримінальний закон Російської Федерації визначає два види злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи особистості згвалтування і насильницькі дії сексуального характеру. Згвалтування (ст. 131 КК РФ) є злочин, спрямований проти статевої свободи дорослої жінки чи проти статевої недоторканності неповнолітньої. Нова стаття в КК України (ст. 132) передбачає відповідальність за будь-які дії сексуального характеру, вчинені з застосуванням насильства, погроз насильством або з використанням безпорадного стану потерпілого. Тут Злочинні дії можуть висловитися як у імітації статевого акту, так і в інших діях, що зачіпають статеві органи чоловіка і жінки або інші частини тіла, що здійснюється з метою задоволення сексуальних потреб.

Відповідно до ст. 131 КК РФ суб'єктом згвалтування може бути тільки чоловік, потерпілої а особа жіночої пoлa. Відповідно до ст. 132 КК РФ суб'єктом насильницьких дій сексуального характеру можуть бути особи обох статей, які досягли 14-річного віку. У цій статті насильство, погрози та безпорадне стан потерпілих розуміються так же, як і при згвалтуванні.

Об'єктивна сторона злочинів даних має складніший характер і може виражатися в здійсненні:

1) статевого акту (ст. 131), дій сексуального характеру (ст. 132);

2) в застосуванні насильства, загрози його застосування до потерпілої (потерпілому) або у використанні їх безпорадного стану.

Суб'єктивна сторона характеризується наступним: винний усвідомлює, що вчиняє злочин проти статевої недоторканності або статевої свободи особистості і бажає цього, а також розуміє, що, застосовуючи насильство або погрози, він тим самим пригнічує волю потерпілого (потерпілої).

Кримінальні справи по зазначених злочинів збуджують як органи прокуратури, так і органи внутрішніх справ. Однак останні проводять за цими справами лише невідкладні слідчі дії.

В залежності від виду злочину визначається коло обставин, що підлягають з'ясуванню і доказуванню у процесі розслідування. До таких обставин відносяться:

+1) Про об'єкт злочину: характеристика хто жертви потерпіла (потерпілий), статки здоров'я, розумовий розвиток, досягнення статевої стиглості; спосіб життя і поведінку; як виявилася (виявився) на місці події і відомий чи їй (йому) гвалтівник, якщо відомий, то в яких стосунках вони перебували до злочину; які сліди могли залишитися на тілі й одязі насильника, кому відомо про те, що трапилося; в чому висловилися насильство або дії сексуального характеру, як потерпіла (потерпілий) чинила опір гвалтівнику та ін;

2) з об'єктивної стороні де, коли і за яких обставин скоєно статевий злочин; в чому виразилося насильство; чи застосовувалися будь-які засоби для приведення жертви в безпорадне стан (спиртні напої, наркотики тощо); чи був гвалтівник озброєний ( холодна зброя, вогнепальна зброя) або мав при собі інший предмет (залізний прут, палицю, камінь) і т.п.;

3) за суб'єктами злочини: характеристика злочинця хто він, якщо відомий; вік; спосіб життя; алкоголік, наркоман; наявність судимості, стан здоров'я та психіки; ставлення до жертви; неповнолітній, група неповнолітніх, група дорослих гвалтівників; як вона утворилася, роль кожного в скоєному і т.п.;

4) за суб'єктивною стороні за яких обставин та коли виник умисел винного; усвідомлював чи він, що скоїв протиправне діяння, застосував насильство або погрози (слова, дії), які зламали опір жінки (потерпілого) і т.п.

Спосіб злочину. У криміналістичній характеристиці статевих злочинів особлива увага приділяється способу їх вчинення та приховування. Спосіб залежить від виду насильства та умов його застосування; місця і часу; особистості злочинця і потерпілого (потерпілої); скоєно діяння однією особою або групою осіб; від взаємовідносин суб'єктів злочину та інших обставин його вчинення.

Вибір способу при згвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру знаходиться в прямій залежності від того, відбуваються вони з застосуванням насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої (потерпілого). У першому випадку насильство може і фізичним, і психічним, спрямованим як проти особистих інтересів потерпілої (потерпілого), так і їх близьких. Насильству можуть передувати підготовчі дії, прості або складні.

Оскільки злочинний намір за ст. 131 КК РФ досить часто носить імпульсивний характер і формується під впливом ситуації, сприятливої для особи, що є потенційно готовим до цього, остільки згвалтування і не супроводжується завчасної підготовкою. Злочинець вдається до брутального фізичного насильства, зазвичай поєднане з заподіянням тілесних ушкоджень жертві, утриманням її рук і ніг для подолання опору.

До складних підготовчих дій належать: підбір зброї, маскувальних коштів, обмірковування варіантів приховування слідів злочину та ін Так, гвалтівники, що мають сексуальні аномалії, заздалегідь підшукують жертву, вивчають спосіб життя, вистежують її, ретельно вибирають момент для нападу і т.п.

При використанні безпорадного стану жертви, яка в силу свого фізичного або психічного складу (малолітній або старечий вік, фізичні вади, розлад психіки або інше хворобливий стан) не може розуміти характеру та значення здійснюваних дій і не в силах чинити опір насильнику, останній набуває статеве зносини або вчиняє дії сексуального характеру, усвідомлюючи такий стан жертви.

У справах даної категорії поширеним є такі способи приведення жертви в безпорадний стан: шляхом споювання алкогольними напоями, одурманення наркотичними засобами або спеціально підготовленим зіллям; приведення у безпам'ятство за допомогою фізичного впливу. При маніакальному потяг до статевих злочинах гвалтівник нерідко до них ретельно готується: знаряддя злочину гниє, місце, зручне для приведення жертви в безпорадний стан, і ін

Найбільш важливі матеріальні сліди злочину зберігаються перш за все на тілі жертви у вигляді тілесних ушкоджень, а на одязі залишаються сліди-нашарування. У меншій мірі можна розраховувати на виявлення слідів на тілі й одязі насильника, а також на місцевості. Це волосся, плями крові, слини, сперми, що ворсинки одягу, частки грунту та рослинності, слідів рук, губ, зубів, взуття та транспортних засобів. Залишаються й уявні образи, що зафіксували в пам'яті жертв, а також випадкових свідків події.

Сліди злочину і заходи по їх приховування дозволяють орієнтовно судити про злочинний досвід, характер, віці, силі, зростанні, професії, місце проживання і психічні аномалії гвалтівника.

При розслідуванні важливо мати на увазі віктимологічні аспект, тобто поведінку потерпілої, які в низці випадків провокує дії насильника. Це необхідно для з'ясування суб'єктивної сторони злочину, тому що в ряді випадків підозрюваний, орієнтуючись на поведінку потерпілої, розцінює її дії як згоду на вступ у статевий зв'язок.

Особливості криміналістичної характеристики інших статевих посягань (ст. 133-135 КК РФ). Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133): статевих зносин, мужолозтво, лесбіянки або іншим подібним діям шляхом погрози повідомити ганьблять обличчя відомості, викликати пошкодження або вилучення майна або з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілого (потерпілої). Залежність має місце, коли особа перебуває на повному або частковому утриманні винного, коли складається з ним у службових відносинах підлеглого і начальника.

Суб'єктом злочину та потерпілим можуть бути особи обох статей. Особливе значення тут має певна залежність від жертви винуватця, який має на меті вступ з нею в статеві зносини, гомосексуальні або лесбіянскіе відносини. Звільнення жертви в ході розслідування від залежності дозволяє отримати від неї повні і достовірні дані.

Статеві зносини й інші дії сексуального характеру з особою, свідомо не досягли 14-річного віку (ст. 134 КК), вчинені без застосування фізичного чи психічного насильства, часто включають спочатку епізодичні, а потім і постійні форми розбещення. Розпусні дії без застосування насильства по відношенню до особи, що свідомо не досягла 14-річного віку (ст. 135 КК), з боку осіб, що досягли 16-річного віку, спрямовані на збудження у хлопчиків і дівчаток передчасного сексуального інтересу і статевого потягу. З боку винного вони виявляються в ексгібіціонізмі оголенні перед дітьми своїх статевих органів, або дотики до статевих органів малолітніх, або їх оголенні, сексуальних маніпуляціях, в демонстрації порнографічних фільмів, фотознімків, малюнків, магнітофонних записів і т.п.

Мотивами суб'єкта злочину можуть бути і задоволення своїх статевих потреб і збудження у малолітнього інтересу до статевих відносин, і підготовка останнього до залучення в ранню сексуальне життя.

Потерпілі, як правило, мають підвищену сексуальність і різного роду порушення фізичного розвитку. У силу свого хворобливого стану вони легко і навіть з цікавістю приймають сексуальні пропозиції і дозволяють робити з собою різні розпусні дії.

роль философии в жизни человека эссе


Навігація по сайту Розділи сайту