легітимність це

Специфіка детермінації і причинності

У причинному комплексі, породжує злочинний обіг наркотиків, значимі наступні обставини.

1.  &nbsp Істотні прогалини в законодавчої та відомчої нормативної бази, що регламентує діяльність у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків і забезпечення контролю за легальним обігом наркотікосодержащіх лікарських препаратів. Відзначається стрімкий розвиток нелегального виробництва наркотиків, рівень надходження наркотиків з законного обігу у незаконний. Збільшується кількість виявляються підпільних лабораторій, що виробляють синтетичні наркотики опійної і амфетамінового груп, а також сильнодіючі речовини. До цієї злочинну діяльність втягуються особи з високим рівнем освіти і спеціальних знань, що виготовляють у підпільних лабораторіях на високотехнологічному обладнанні синтетичні наркотики.

Однією з умов вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків є їх витік з легального обігу. Порівняльний аналіз наркоситуації в країні і стан справ в легальному обігу наркотиків свідчать про те, що наведення належного порядку в даній сфері є одним з основних шляхів попередження розглянутого виду злочинності. Наприклад, з числа виявлених суб'єктів розкрадань тільки в 11% випадків це були особи, які здійснили їх з використанням службового становища. Тим часом це аж ніяк не свідчить про благополучний стан справ у сфері легального обігу наркотиків: в результаті проведених органами прокуратури перевірок в кожному п'ятому регіоні країни виявлено численні грубі порушення порядку виробництва, зберігання і використання наркотиків, які створюють умови для їх витоку в незаконний обіг. На чорному ринку як і раніше має місце ходіння великої кількості наркотичних лікарських препаратів. У той же час правоохоронними органами виявляється на 2% менше випадків порушення правил обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і на 21,6% менше - правил обігу сильнодіючих речовин. Все це вказує на недостатній рівень оперативного прикриття об'єктів виробництва, зберігання та реалізації наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин, а також на відсутність належної взаємодії правоохоронних органів.

2. Недоліки в діяльності правоохоронних органів,
органів освіти та охорони здоров'я в питаннях протидії наркозагрозі в силу їх роз'єднаності, втрата опори на громадські організації і населення, невирішеність проблем
правового (відставання правової бази від потреб правоохоронної практики), матеріально-технічного, фінансового
та іншого забезпечення, відтік професійних кадрів, руйнування системи профілактики злочинів. Аналіз розкриття
злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, що здійснюються злочинними співтовариствами (злочинними організація
ми), свідчить, що правоохоронним органам не вдалося притягти до кримінальної відповідальності жодного організатора або активного учасника спільноти за ст. 210 КК РФ
(організація злочинного співтовариства (злочинної організації)). Це дозволяє зробити висновок, що дана категорія осіб
знаходиться поки поза досяжності кримінального закону. Однією з
причин такого стану справ є часто низький професійний рівень співробітників органів внутрішніх справ при
розслідуванні та оперативному супроводі кримінальних справ.

3. Відкритість значної частини державного кордону з
державами, які раніше входили до складу СРСР.

Найбільш небезпечною тенденцією є стрімке зростання контрабанди наркотиків на території Росії. Більше половини всіх вилучаються наркотиків мають іноземне походження. Найбільше число таких злочинів виявляється в Республіці Башкортостан, Приморському краї, Москві, Калінінградській, Новосибірської та інших областях.

4. На особливу увагу заслуговує зростання числа споживачів
наркотиків. Щорічно реєструється близько 18 тис. злочинів у

стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Річний темп приросту становить 12,4%. Виявлено понад 14 тис. осіб, які вчинили такі злочини. За експертними оцінками, кількість споживачів наркотиків перевищує два мільйони чоловік, а рівень немедичного споживання наркотиків за останні роки зріс у 20 разів. Ефективні ж заходи впливу на осіб, що допускають немедичне споживання наркотиків і що роблять на цьому грунті правопорушення, законодавцем до цих пір не розроблені.

У числі інших причин виділяються наступні: відсутність націленості правоохоронних органів ряду регіонів на припинення злочинної діяльності організаторів і активних учасників злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків; відсутність належної взаємодії між службами та підрозділами правоохоронних органів.

При документуванні злочинної діяльності злочинних співтовариств (злочинних організацій) не завжди повною мірою використовуються оперативно-технічні та розвідувально-пошукові можливості. Рідко застосовуються такі методи оперативно-розшукової діяльності, як міжрегіональні контрольовані поставки, оперативне впровадження і т. п.

Реалізація оперативних матеріалів щодо організованих злочинних формувань часто проводиться без участі слідчого. Органами дізнання не завжди вживаються заходи до встановлення, затримання і перевірки на причетність до злочину осіб, які перебували разом із затриманим.

Більша частина вищевказаних порушень законності і помилок співробітників органів дізнання та попереднього слідства є наслідком їх низької професійної підготовки та відсутність належного контролю з боку керівників органів внутрішніх справ.

материя как субстанция философия


Навігація по сайту Розділи сайту