политические системы

Поняття і кримінологічна характеристика

Митна злочинність - це сукупність митних злочинів, пов'язаних із порушенням порядку вивезення та ввезення, повернення на територію Росії через митний кордон товарів та цінностей.

До числа таких відносяться злочинів: контрабанда (ст. 188 КК РФ); незаконний експорт технологій, науково-технічної

інформації і послуг, сировини, матеріалів і обладнання, що використовуються під час створення зброї масового знищення, озброєння та військової техніки (ст. 189 КК РФ); на неповернення територію Російської Федерації предметів художнього, історичного і археологічного надбання народів України та зарубіжних країн (ст. 190 КК РФ); неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст. 193 КК РФ); ухилення від сплати митних платежів (ст. 194 КК РФ).

Зазначені діяння віднесені законодавцем (гл. 22 КК РФ) до злочинів у сфері економічній діяльності. Вони відбуваються при реалізації зовнішньоекономічної діяльності в митній сфері, що дає змогу віднести їх до категорії митних преступленій1.

Митні злочину в кінці XX в. в Росії відбувалися в умовах радикальних соціально-економічних перетворень, що коли на зміну тотальному контролю держави прийшов механізм державного регулювання торговельних зв'язків українських учасників міжнародного ринку з використанням інструментів і методів, традиційних для країн з ринковою економікой2.

Разом з тим період лібералізації та активізацію зовнішньоекономічної діяльності став періодом зростання митної злочинності. У 1994-1999 рр.. загальне число зареєстрованих митних злочинів збільшилася майже в три рази - із 1826 до 5251, а в рамках дії нового КК РФ в 1997 - 1999 рр.. на 25%.Митних Частка злочинів у загальній структурі злочинності вельми незначна. У структурі митних злочинів домінує контрабанда, на другому місці перебуває ухиляння від сплати митних платежів, на третьому - неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті. Спостерігається тенденція зменшення частки контрабанди та збільшення частки двох вищевказаних складів. Так, в 1997-1999 рр.., За даними Державного митного комітету Росії, мінялося процентне співвідношення збуджених кримінальних справ.

Митна злочинність високолатентна. За даними ВНДІ МВС РФ, у зовнішньоекономічній сфері в 1996 р. виявлене 27 тис. фактів контрабанди та ухилення від сплати митних платежів, зареєстровано 13,4 тис. незаконних валютних сделок1. В кримінальної статистикою в 1996 було зафіксовано 1296 випадків контрабанди, 903 - ухилення від сплати митних платежів, і жодного випадку неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті. Майже кожен четвертий опитаний підприємець визнав, що в 1997-1998 рр.. йому доводилося не виплачувати у повному розмірі митні та інші платежі государству2.

Фактичні зміни митної злочинності в Росії в 90-х рр.. XX ст. були вкрай несприятливі. Росія дедалі більше ставала об'єктом експансії міжнародного наркобізнесу, російських а злочинні групи наркоділків вступали у активну взаємодію з ним. Постійно зростаючий попит на оружие у кримінальній сфері, інтернаціоналізація злочинних спільнот загострили проблему контрабанди зброї та боєприпасів. Збільшувався обсяг нелегального обігу культурних цінностей через митний межу. У 90-х рр.. активізувалася діяльність організованих злочинних груп, що спеціалізуються на незаконному вивезенні культурних цінностей. Митні органи все частіше мали справу не з випадковими контрабандистами, з а структурами, які діють в рамках добре організованого тіньового бізнесу. Зростала кількість правопорушень у сфері переміщення валютних цінностей. Однією з найбільш привабливих сфер діяльності кримінальних структур ставав нелегальний обіг об'єктів інтелектуальної власності (оскільки, на внутрішній ринок Росiї щомісячно незаконно надходило близько мільйона компакт-дисків). Збільшувалося вплив організованої злочинності у сфері контрабанди алкоголю. Були поширені незаконне ввезення в країну автомобілів, отримання не контрольованих державою прибутків за рахунок масового ухилення від сплати митних платежів, використання реімпортних поставок автомобілів, що виготовляються на вітчизняних заводах. В орбіту інтересів деяких злочинних груп потрапляли сфери, що приносять найбільший дохід: експорт нафти, металів, деревини, імпорт продовольчих та інших товарів.

Митні злочини представляють високу суспільну небезпеку, вони зазіхають не тільки на економічну та соціальну безпеку Росії в цілому і кожного її громадянина,

але й на безпеку всієї світової спільноти. За даними ГТК Росії, вартість незаконно переміщених товарів у кримінальних справах, порушених у 1999 році, склала 394 млрд руб.1

За сім років (1992-1999 рр.). Контрабанда наркотиків зросла більш ніж у 20 разів. З 50 мільйонів осіб у всьому світі, що вживають наркотики, більше 3 млн припадає на Росію. Наприкінці XX ст. торгівля наркотиками перевищувала річний світовий оборот від торгівлі автомобілями і склала 8% від усієї світової торгівлі. У ході контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які йшли через митний кордон, у 1997 р. було виявлено і затримано у 1548 випадках 8451,855 кг наркотичних засобів, сильнодіючих і психотропних речовин. Загальна вартість їх за цінами «чорного» ринку склала більше 22 млн дол Більше половини всіх вилучаються наркотичних засобів мали іноземне походження, а такі небезпечні і дорогі, як героїн, кокаїн, опій та синтетичні наркотики, швидко заповнили наркоринок, практично повністю надходили з - за кордону по контрабандним каналах. У структурі наркотиків зросла кількість опію, переважно ввезеного з держав Середньої Азії. Було затримано 222,709 кг даного наркотику. У 1998 р. стан контрабанди наркотиків характеризувався такими показниками: було здійснено 1719 затримань, із'ято43 011 000 доз ринковою вартістю 30 788 988 дол

Експортерам вдавалося ховати за кордоном до 30% валютної виручки. За експертними оцінками, вивіз капіталу до 20 млрд дол на рік ставав практично сумірним з усім обсягом прибутку, одержуваної російською економікою. Експертами підраховано, що тільки за останні шість років XX в. протиправно з Росії пішов у цілому 1 4 0 млрд дол У 1997 р. обсяг колишніх російських капіталів, які осіли за кордоном, досяг чверті вітчизняного ВВП і практично зрівнявся з величиною зовнішнього боргу Россіі2. У сферу російського бізнесу все більш втягувалися численні закордонні фірми. За оцінкою експертів, економічна злочинність, породжена тіньовою економікою, набула транснаціональний характер. У таких умовах митні кордони і правила стають особливо кримінологічних уразливими.

Наприкінці 90-х рр.. відбулося помітне «переміщення центру» витоку валютних коштів за кордон під фіктивні контракти. За

даними ЦБ Росії, по безтоварних переказами, підробленими імпортними контрактами з Росії щомісяця в середньому йшло близько 400 млн дол, що наближалося до величини вартості експорту всіх кольорових металів з країни. Широко використовувався усередині-митний транзитний провезення вантажів через територію Росії. Тривав зростання протиправних оборудок з підакцизними товарами, переважно з алкогольною та тютюновою продукцією, що здійснюються з використанням зовнішньоекономічних каналів. Безпрецедентних масштабів досягли зловживання в процесі увезення із-за кордону автомобілів іноземного виробництва.

До кінця 90-х рр.. система валютного контролю практично не поширювалася на бартерні (товарообмінні) операції, які мали явно нееквівалентний характер і активно використовувались в злочинних цілях. Хоча загальний обсяг бартерних операцій в експорті Росії скоротився з 28% у 1992 р. до 7,8% у 1998 р., число корисливих зловживань при їх вчиненні не зменшувалася. Очевидна велика пропускна здатність товарообмінних операцій в «втечі» капіталу. Поданим ГТК РФ, в результаті протизаконних і несумлінних бартерних операцій з Росії щорічно йшло близько 1 млрд долл.1

Значно ускладнилася ситуація у зовнішньоекономічній сфері у зв'язку з створенням вільних економічних зон. Багато хто з перебувають на їх території державних та комерційних організацій використовують у кримінально-корисливих цілях режим найбільшого сприяння у зовнішньоекономічній діяльності. Тому відзначається тенденція ускладнення кримінальної обстановки у ВЕЗ. Нерідко ці зони стають «каналами перекачування» стратегічної сировини, дефіцитних ресурсів та валюти з Росії. Мали місце численні випадки невідповідності зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів до діючого російського законодавства; отримав розмах тіньовий бізнес. У витоку валюти з Росії зіграли чималу роль офшорні зони (Кіпр, США, Мальта, Швейцарія та інші країни).

Особливістю митних злочинів є вчинення їх в значній мірі організованими злочинними формую-ваніямі2, хоч таких виявляється злочинів відносно небагато. Дії організованих злочинних формувань нерідко носять інтернаціональний характер, що передбачає наявність зарубіжних зв'язків. Інтерполом фіксувалися факти співпраці між російськими організаціями та колумбійськими кокаїновий картелями. Вивчення 92 кримінальних справ щодо контрабанди наркотичних засобів за 1998 показало, що з числа 136 осіб, засуджених до позбавлення волі, 74% (переважна більшість) становили громадяни іноземних держав з Латинської Америки, Африки і деяких регіонів Південно-Східної Азії, до решти 26% ставляться громадяни СНД і ряду країн далекого закордону.

Новим кримінальним явищем в організованій злочинності, замах на інтереси країн у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій, стає так звана злочинність в кіберпросторі.З нею довелося зіткнутися митним органам низки країн. Розвиток кібернетичного про-простору-трансформувало не тільки здатність суб'єктів міжнародного права укладати велику кількість різноманітних угод, минаючи кордону, але й їх безпеку. Головна небезпека полягає у відсутності в інформаційного простору кордонів. Найбільш небезпечними видами транснаціональних злочинів, що здійснюються в сфері інформаційної безпеки, є фінансове шахрайство, легалізація доходів і розповсюдження порнографії. Особливо небезпечна загроза, пов'язана не тільки з посяганнями на цілісність фінансових інститутів, але і з можливістю дешифрування криптографічних кодів, які контролюють системи ракетного й космічного озброєння.

Що стосується посадових злочинів співробітників митних органів, то якщо в 1994 р. було залучено до кримінальної відповідальності 26 осіб, то в 1997 р. - вже 50 чоловік. У 1999 р. за вчинення злочинів з використанням службового свого стану у зв'язку з неповерненням із-за кордону коштів в іноземній валюті притягнуто до кримінальної відповідальності чотирьох співробітників митних органов1.

Переважна більшість виявлених осіб, які вчинили митні злочини, - особи у віці від 20 до 50 років, з них чоловіки становлять 83,4%, жінки - 16,6%. Їх освітній рівень є досить високим (переважають особи з вищим, середнім професійних і середньою освітою). Частка раніше судимих невисокий і знаходиться в межах 6%.

Серед виявлених осіб, що займалися контрабандою та ухилились від сплати митних платежів, більшість складали особи без певного джерела доходу, потім (частка у міру убування) - службовці, робітники, підприємці без утворення юридичної особи.

Контингент осіб, що здійснюють митні злочину, можна поділити на кілька груп: співробітники дипломатичних відомств; особи, які виїжджають у службові відрядження до зарубіжних країн; особи, службова діяльність яких пов'язана з перетином державних кордонів (члени екіпажів морських, повітряних суден, бригади поїздів, автотранспортних засобів ); особи, що виїжджають за кордон на гастролі, спортивні заходи і т. д.; особи, що виїжджають для придбання промислових і продовольчих товарів ( «човники»); туристи і т. д. У свою чергу, серед зазначених виділяються російські громадяни, іноземні громадяни (піддані) та особи без гражданства1.

древняя философия китая


Навігація по сайту Розділи сайту