плюралистическая теория демократии

Особливості детермінації і причинності

Кримінальне насильство неоднорідний не тільки за формами прояву, але і за характеристиками суб'єктів насильства, їх мотивації, що породжує насильницькі злочини причинним комплексам і умов прояви.

На основі такого критерію, як причинний комплекс, розмежовуються прояви кримінального насильства, породжувані переважно:

потворним формуванням особистості з раннього віку (що характеризується озлобленістю, жорстокістю, заздрістю і т. д.). Причому в середовищі, яке визнає насильство як невід'ємний, "звичайного" способу вирішення проблем. У такому середовищі самоствердження і виживання недосяжні без застосування насильства;

алкоголізацією і наркотизації частини населення, статевий розбещеністю, виникнення специфічних угруповань деморалізованих осіб, серед яких часто спалахують конфлікти, дозволяється з застосуванням насильства. Такі особи нерідко набувають аналогічні конфлікти з іншими суб'єктами і негативно впливають на підростаюче покоління, демонструючи насильство як «дієве» засіб вирішення протиріч і досягнення інших цілей;

специфічними поглядами, звичаями, традиціями, навичками, диктують, зокрема, вирішення конфліктів із застосуванням насильства (кривава помста, розправа з кривдником та ін.) Особливо щодо «чужаків», що не входять до кола осіб, на яких поширюються охоронну функції систем неформальної соціального контролю (криміногенні та інші неформальні групи, тейпи і т. п.). Це зустрічається не тільки у підлітковому та молодіжному середовищах, але і там де сильні специфічні кланові традиції. Наприклад, у регіонах, де існують звичаї кровної помсти, «чужаки» не входять в коло тих людей, за чию смерть чекають обов'язкового помсти. Відповідно, «ціна життя» такої особи незмірно нижче у свідомості поборників кровної помсти,

переконаннями в допустимості побиття дружин, застосування до них інших форм насильства;

неправильним ставленням до дітей, визнанням допустимості застосування до них «заради їх користі» дорослими членами родини фізичної сили і психічного насильства;

переконаннями, ідеологічно оформленими установками і нормами поведінки організованого злочинного середовища;

стандартів поведінки криміналізованих співробітників і підрозділів правоохоронних, інших державних органів і недержавних структур;

прагненням суб'єктів до самоствердження та оцінки насильства як найбільш ефективного засобу досягнення бажаних цілей в умовах, коли питання забезпечення їх прав і законних інтересів, дотримання звичаїв і традицій соціальних спільнот, яким вони належать, знаходяться на периферії або навіть за межами уваги органів державної влади. У таких випадках насильство часто стає знаряддям соціальної та політичної боротьби, боротьби за самовизначення;

оцінкою громадської думки правових, офіційних заходів реагування та практики реагування як недостатніх, слабких та на цій основі - виправдання насильницьких форм самосуду. У різних регіонах країни половині опитаних працівників правоохоронних органів припадає зустрічатися з насильницькими злочинами, досконалими для розправи з правопорушниками, кривдниками через переконання громадян, що в рамках закону в сучасному суспільстві відстояти свої права та інтереси неможливо. Фіксується зростання числа зареєстрованих насильницьких злочинів, скоєних при перевищенні меж необхідної оборони або перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин. У 2001 р. було зареєстровано 644 факти вбивства, здійсненого при перевищенні меж необхідної оборони, за 2003 р. - 701; заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при тих же обставин - відповідно, 1353 і 1567.

Всі викладені обставини створюють високу ймовірність насильницької злочинності. Реалізується така ймовірність тільки в певних соціальних умовах.

Часто звертають на себе увагу соціальні ситуації, що характеризуються наступним:

відсутністю демократії, гласності, неефективним реагуванням державних органів та інститутів громадянського суспільства на порушення прав і законних інтересів громадян, що назрівають і виникають конфліктні ситуації;

труднощами звернення за захистом в суди і правоохоронні органи, тривалими строками розгляду повід, борократізмом, невисоким рівнем професійного реагування на повідомлення, в результаті чого громадяни та інші суб'єкти воліють насильницькі способи розправи з кривдниками;

слабкою ефективністю діяльності державних і громадських інститутів з надання допомоги у вирішенні гострих сімейно-побутових конфліктів надання притулку жінкам і дітям, вигнаним з житла в результаті таких конфліктів. У результаті останні загострюються і вирішуються насильницьким шляхом аж до вбивств подружжя, дітей;

практично «провокаційною» позицією багатьох засобів масової інформації, які забезпечують дохідність своїх видань за рахунок систематично і емоційно пофарбованого показу різних проявів кримінального насильства, тим самим формуючи думку про його крайній поширеності, небезпеки і «високу собівартість» боротьби з ним. Але в той же час, ЗМІ не вважають себе зобов'язаними приділяти належну увагу настільки ж переконливого та емоційному роз'яснення населенню законних і реальних механізмів захисту від насильства, систематичного показу успішного реагування на насильницькі злочини;

недоліками формування, надання необхідної медичної та соціальної допомоги особам з психічними аномаліями, що не виключають осудності, в результаті чого люди бувають недостатньо соціалізувати, нерідко перебувають у стані збудження і ослабленого самоконтролю за власною поведінкою.

Даний перелік які заслуговують на увагу конкретних обставин не є вичерпним.

При наростанні соціально-економічного неблагополуччя (зростання безробіття, зубожіння населення, труднощів у лікуванні, отриманні освіти, різкому соціально-економічному та іншому розшарування суспільства і т. д.) конфліктів не тільки чисельно збільшуються, але й своєрідно проявляються в різному соціальному середовищі, з урахуванням її характеристик. Фіксуються насильницькі злочини в семьях1, побутовій та виробничій середовищах в зв'язку із зазначеними вище явищами.

Істотно також стан духовного середовища. Чим вище культура населення, нижче місце насильства у системі цінностей-засобів вирішення проблем, тим більша ймовірність обрання ненасильницьких способів вирішення проблемних та конфліктних ситуацій.

Слід також враховувати, що тривале перебування більшості населення в стресовій ситуації через різке зниження матеріального благополуччя, втрати багатьох соціальних благ та інших обставин завдає шкоди її психічному і фізичному здоров'ю. Загострюються не тільки соматичні, а й психічні захворювання. Частина громадян прагне «втекти» від проблем, вживаючи алкоголь та наркотики. У людини в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння не «працюють» стримуючі механізми (зокрема загроза громадського осуду, притягнення до кримінальної відповідальності), і він скоює злочин, безпосередньо слідуючи свій актуальною установці. Крім того, ради заволодіння алкоголем, наркотиками або коштами на їх придбання нерідко відбуваються вкрай жорстокі насильницькі злочини.

Високо криміногенних недоліки стану соціального контролю, у тому числі охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки на об'єктах різних, а також слабке реагування різних соціальних груп на акти насильства, примиренське ставлення до нього громадської думки.

Причинні комплекси кримінального насильства розрізняються в різних регіонах, в різні періоди, стосовно до представникам різних соціальних шарів. Це все підлягає дослідженню та обліку при організації та веденні боротьби з кримінальним насильством. Разом з тим фіксуються загальні для різних суб'єктів Федерації тенденції, що засвідчує про сильний вплив загальнофедеральних фактора. У самому загальному плані - це високо криміногенна модель переходу на ринку, яка, зокрема, призвела до тотального впровадження ринкових відносин практично в усі сфери життєдіяльності; проголосила пріоритетними цінностями гроші, матеріальне багатство; відкинула «розбірливість» у засобах досягнення мети. Її впровадження відбувалося в значній мірі насильницьким шляхом. Різка майнова поляризація населення, зупинка багатьох підприємств, високий рівень безробіття, з одного боку а з іншого - пропаганда і демонстрація влади грошей і сили, породжували запеклість, невіра громадян в можливість забезпечення своїх законних інтересів легальним шляхом, широкі масштаби кримінальних воєн за захоплення і перерозподіл майна з використанням найбільш небезпечних форм насильства.

У роки реформ відбулася ескалація організованої злочинності, посилився вплив її на суспільство. Насильницькі стандарти вирішення проблем в організованій кримінальному середовищі, у тому числі за допомогою замовних убивств, стали переноситися в інші сфери діяльності. Сферою ринкових відносин в країні стали навіть освіта, виховання дітей, медицина, державне управління та ін Виростало, якщо можна так висловитися, недоліковані, недовоспітанное і недообразованное покоління. У Росії всі без винятку практично початок розглядатися як товара1. Постійно розширювався кримінальний ринок (ринок наркотиків, фальсифікованої горілки і т. п.). На цьому фоні не виглядає випадковістю те, що в Росії в 2004 р. було виявлене 23 476 осіб, які вчинили умисні вбивства, з них 14 949 чоловік (63,7%) перебували при вчиненні злочину в стані алкогольного сп'яніння. При цьому за вбивством однієї людини йдуть часом вбивства інших ліц2.

При аналізі генезису кримінального насильства важливий облік різного механізму впливу економічного чинника на майнові і насильницькі злочини. Якщо в майнових діяннях економічний чинник більш очевидно проявляє себе в ситуації прийняття і реалізації рішення про злочин, то в насильницьких діях він нерідко діє опосередковано - через формування особистості та мотивацію її поведінки. Безпосередня ситуація кримінального насильства може не містити негативних моментів економічного характеру. Конфлікти між багатими і бідними верствами населення виявляються в різних формах: у вчиненні актів вимагання частини доходів успішних підприємців молодими людьми, які не мають роботи і орієнтованими на негайне забезпечення будь-якими способами свого прагнення жити не гірше; підпалах особняків; актах вандалізму; насильство над неповнолітніми дітьми « багатих »батьків і т. п.

Останнім часом з'явилися публікації, автори яких вважають, що не слід однозначно негативно ставитися до ідеї Ломброзо про прирожденій злочинця, висновками інших авторів про можливість генетичної, вродженої зумовленості злочинного поведенія1.

З цим можна погодитись, але з однією обмовкою: якщо високо суспільно небезпечне поводження людини жорстко зумовлюється генетичними, вродженими його якостями, не можна таку людину вважати осудним - суб'єктом злочину. У ст КК РФ. 21 «Невменяемость» говорить, що «не підлягає кримінальної відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння знаходилася в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, слабоумства чи іншого хворобливого стану психіки ». Людина не здатна у такому випадку керувати своїми діями. Позбавлення ім життя іншої людини в цьому випадку не може вважатися злочином та бути вбивством у кримінально-правовому сенсі. Воно буде суспільно небезпечним дією несамовитого суб'єкта.

Інша справа, що діагностика фізичного та психічного здоров'я людини потребує вдосконалення і розвитку. Підлягає також поглибленому дослідженню механізм впливу тих чи інших психофізичних аномалій на поведінку людини.

формы и методы научного познания философия


Навігація по сайту Розділи сайту