Головна Історія права Галузі права Субєкти екологічних правовідносин
стадии развития конфликта психология

Субєкти екологічних правовідносин

Залежно від змісту правового статусу можна виділити дві основні категорії учасників екологічних правовідносин. Перш за все, в будь-якому екологічному відношенні бере участь природокористувачів, тобто субєкт, який безпосередньо взаємодіє з навколишнім середовищем. У свою чергу, природокористувачів - категорія внутрішньо неоднорідна.

Першу групу складають громадяни (фізичні особи), участь яких у процесі природокористування в основному зводиться до безпосереднього задоволення власних потреб за рахунок природи.

Друга група - господарюючі субєкти (комерційні організації та індивідуальні підприємці), для яких природокористування - засіб отримання прибутку, надалі що спрямовується на задоволення різних потреб. Якщо природні потреби людини мають на увазі наявність природних ж меж (і, відповідно, меж впливу на навколишнє середовище), то потреба в отриманні прибутку природним чином не обмежена. Тому діяльність природокористувачів-перед-прінімателей потребує особливої регламентації.

Екологічне право регулює не відносини людини і природи, а суспільні відносини у відповідній сфері. Тому другою стороною екологічних відносин

природокористування мається на увазі держава в особі спеціально уповноваженого органу.Сенс його участі в таких стосунках - забезпечення розумного балансу економічних інтересів природокористувачів і екологічних інтересів іншої частини суспільства шляхом визначення меж впливу конкретних субєктів на навколишнє середовище і контролю за їх дотриманням.

У той же час вищеназваними двома категоріями коло субєктів екологічних правовідносин не вичерпується. Не беручи участі безпосередньо в процесі природокористування, вони тим не менш є субєктами екологічних правовідносин. Мета їх діяльності - в охороні навколишнього середовища і (або) захисту екологічних прав та інтересів громадян. До числа цих субєктів відносяться також екологічні громадські обєднання. З одного боку, їхня діяльність спрямована на запобігання заподіяння шкоди навколишньому середовищу та забезпечення додержання екологічних прав громадян, з іншого - на ліквідацію наслідків заподіяної шкоди та відновлення порушених прав.

Нарешті, оскільки екологічне законодавство лише одна з галузей законодавства, природокористування а - один з багатьох сфер суспільного життя, за дотриманням законності в цій сфері, так само як в інших, здійснюється прокурорський нагляд. Тому до числа субєктів екологічних правовідносин входять органи прокуратури, що здійснюють нагляд за законністю дій всіх перерахованих вище категорій субєктів.

философия древней индии основные школы


Навігація по сайту Розділи сайту