Головна Історія права Адміністративно-правова оргаізація управління Соціально-правові характеристики статусу державних та муніципальних службовців
принцип разделения властей предполагает наличие системы сдержек и противовесов

Соціально-правові характеристики статусу державних та муніципальних службовців

Для порівняння соціально-правових характеристик статусу державних та муніципальних службовців, які також мають спільне і особливе, скористаємося деякими положеннями, даними в науковій літературі про державну службе1. На їх основі виведемо як загальні риси, властиві соціально-правовим статусом державних та муніципальних службовців, так і які відрізняють їх особливості. Отже, соціально-правовий статус державного і муніципального службовця передбачає такі ознаки. По-перше, безпосередню причетність по родом своєї роботи до підготовки, прийняття та (або) проведенню в життя рішень у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, причому в ряді випадків зазначені дії тягнуть за собою помітні економічні та інші соціальні наслідки для всього суспільства або якоїсь його частини (в територіальному або соціальному аспектах). По-друге, наявність у державних та муніципальних службовців правочинів і можливості виступати в межах своєї компетенції від імені державного органу або від імені муніципального органу, представляючи в першому випадку державний інтерес, а в другому - муніципального освіти. По-третє, поєднання суворої нормативне регламентування службовій діяльності у формально-процедурному відношенні з досить широкими можливостями прийняття вольових рішень на основі субєктивної інтерпретації як ситуації, так і регулюючих її законодавчих норм. По-четверте, приналежність до особливої професійно-статусного групі, хоча і складається з представників різних професій, але обєднаних фактом служби в органах публічної влади, з відзнакою тільки в їх організаційно-правових формах: державних або муніципальних органах. Як справедливо наголошує професор А. В. Оболонский, наявність у що належать до цієї групи осіб певних владних повноважень передбачає тим самим більш значні, ніж у переважної кількості їхніх співгромадян, можливості впливати на розвиток справ у суспільстві і, отже, підвищеної відповідальності за їх состояніе1 .

что такое развитие в философии


Навігація по сайту Розділи сайту