Головна Історія права Теорія права

Теорія права

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

Склад і види правопорушень

Правомірне поведінка і правопорушення

Юридичні факти та їх значення

Субєкти правовідносин

Поняття, структура і види правовідносин

Система права

Нормативно-правовий акт як джерело права

Джерела права: поняття і види

Тлумачення норм права

Структура і види правових норм

Місце і функції права в системі соціальних норм

Поняття права та його принципи